Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016
Ανακοίνωση του ΤΕΕ για τη διαχείριση και τις προθεσμίες των δηλώσεων αυθαιρέτων του Ν.4178 μετά την τελευταία παράταση

Αγγελίες Μηχανικών