Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018
Με γρήγορους ρυθμούς το «λίφτινγκ» του αεροδρομίου Ιωαννίνων

Αρχείο Σεμιναρίων - Συνεδρίων - Ημερίδων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ETABS - PUSH OVER ANALYSIS

Στις 26 & 27 Μαΐου 2011 πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό σεμινάριο “Push Over Analysis με το ETABS”, συνολικής διάρκειας 6 ωρών, που διοργανώθηκε από τις ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε. και CSI Hellas. Το σεμινάριο απευθυνόταν σε χρήστες του προγράμματος ETABS και είχε ως γνωστικό αντικείμενο την χρήση της Push Over Analysis στην διαστασιολόγηση και στον έλεγχο των κατασκευών. Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ . Χαρίλαος Μαραγκός, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός και πρόεδρος της CSI Hellas.

Σχεδιασμός κτηρίων βάσει ευρωκωδίκων EC2 & EC8

Στο χρονικό διάστημα από 22 Ιουνίου έως και 1η Ιουλίου 2011 πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο “Σχεδιασμός κτηρίων βάσει ευρωκωδίκων EC2 & EC8”, συνολικής διάρκειας 20 ωρών, που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών και την ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε. Το σεμινάριο αποτέλεσε μια καινοτομία του είδους καθώς ήταν το πρώτο μεικτό σεμινάριο με συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στην αίθουσα σεμιναρίων του Ι.Ο.Κ. αλλά και με συμμετέχοντες μέσω διαδικτύου. Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του michanikos-online μπορούσαν όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν αμφίδρομη επικοινωνία και να συμμετάσχουν στα δρώμενα του σεμιναρίου ανά πάσα στιγμή σαν να ήταν στον ίδιο χώρο. Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν οι κ.κ.: -Ν. Μαλακάτας, Δρ Π.Μ., Πρόεδρος Επιτροπής CEN/TC250/SC1, Γραμματέας Επιτροπής Ευρωκωδίκων -Κ. Τρέζος, Δρ Π.Μ., Επ. Καθηγητής ΕΜΠ -Πλ. Γιαννόπουλος, Δρ Π.Μ., Αν. Καθηγητής ΕΜΠ -Β. Κόλιας, ΠΜ - Τ. Παναγιωτάκος, Δρ. Π.Μ.

Στατικές μελέτες κτηρίων οπλ. σκυροδέματος με FESPA

Στο χρονικό διάστημα από 30 Ιουνίου έως και 9 Ιουλίου 2011 πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό σεμινάριο: “Στατικές μελέτες κτηρίων οπλ. σκυροδέματος με FESPA”, συνολικής διάρκειας 21 ωρών που διοργανώθηκε από την ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε. Το σεμινάριο απευθυνόταν σε υποψήφιους μελετητές δομικών έργων και είχε ως γνωστικό αντικείμενο την εισαγωγή στην φιλοσοφία στατικού & αντισεισμικού σχεδιασμού φέροντος οργανισμού κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και εκμάθηση του προγράμματος FESPA. Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Στάβαρης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. – ΕΑΠ

Σεμινάριο ΚΑΝ.ΕΠΕ

Στο χρονικό διάστημα από 20 Σεπτεμβρίου έως και 23 Σεπτεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό σεμινάριο: “Παρουσίαση του τελικού κείμενου του ΚΑΝ.ΕΠΕ (Κανονισμός Επεμβάσεων) όπως αυτό πρόσφατα τροποποιήθηκε (Φεβ. 2011) για να εναρμονιστεί με τους Ευρωκώδικες”, συνολικής διάρκειας 14 ωρών που διοργανώθηκε από την ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε.

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Τηλέμαχος Παναγιωτάκος - Δρ. Πολιτικός Μηχανικός. Ο κ. Τ. Παναγιωτάκος κατέχει Δίπλωμα Πολτικού Μηχανικού (΄93) & Διδακτορικό στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό (΄98) του Πανεπιστημίου Πατρών, διδάσκει στο Ε.Α.Π στο τμήμα: "Σεισμική Μηχανική & Αντισεισμικές Κατασκευές (Μέλος ΣΕΠ ΄05) και έχει πραγματοποιήσει σημαντικό ερευνητικό έργο μέρος του οποίου έχει συμβάλει στην σύνταξη του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Σεμιναρίο: ETABS

Στο χρονικό διάστημα από 03 Οκτωβρίου έως και 5 Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό σεμινάριο: “Στατικές μελέτες με ETABS", συνολικής διάρκειας 12 ωρών από το michanikos-online.gr σε συνεργασία με την CSΙ Engineering, την εταιρεία εισαγωγής του προγράμματος ETABS στην Eλλάδα, για την εκμάθηση της χρήσης του προγράμματος. Αντικείμενο του σεμιναρίου ήταν η εκμάθηση των λειτουργιών και εντολών του λογισμικού ETABS με σκοπό την σωστή μόρφωση φορέων από οπλ. σκυρόδεμα ή δομικό χάλυβα, καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων επιλύσεων ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη διαστασιολόγηση. 
Στα πλαίσια του σεμιναρίου εκτός της εκτενούς ανάλυσης των λειτουργιών του προγράμματος επιδείχθηκαν παραδείγματα μελετών για την πλήρη εμπέδωσή τους, καθώς και την αποφυγή συνήθων σφαλμάτων.

Εισηγητής:   Χ. Μαραγκός,  Δρ. Πολιτικός Μηχανικός - Πρόεδρος CSI Engineering 

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – GIS

Στο χρονικό διάστημα από 24 Οκτωβρίου έως και 26 Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό σεμινάριο: «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - GIS» συνολικής διάρκειας 12 ωρών. Το σεμινάριο απευθυνόταν σε νέους επιστήμονες που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών αλλά και ειδικότερα σε μηχανικούς που ασχολούνται με θέματα χαρτογραφίας, ανάλυσης, επεξεργασίας και δημιουργίας γεωγραφικών δεδομένων.

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Παππάς Χαρίδημος, Μηχανικός Γεωπληροφορικής και τοπογραφίας, Msc στην διαχείριση Φυσικών καταστροφών.

Κ.Εν.Α.Κ. – Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης & Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίου

Στο χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου έως και 3 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό σεμινάριο: «Κ.Εν.Α.Κ. – Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης & Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίου» συνολικής διάρκειας 12 ωρών. Το σεμινάριο απευθυνόταν σε φοιτητές ή επαγγελματίες μηχανικούς και αντικείμενό του ήταν η κατανόηση της διαδικασίας εκπόνησης των μελετών ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και των ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Εισηγητής: Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. - υπ. διδάκτορας ΑΠΘ και πρ. ενεργειακός επιθεωρητής - εκπαιδευτής ενεργειακών επιθεωρητών ΤΕΕ/ΥΠΕΚΑ

Στατικές Μελέτες κτηρίων οπλ. σκυροδέματος με FESPA

Στο χρονικό διάστημα από 25 Νοεμβρίου έως και 1 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό σεμινάριο: «Στατικές Μελέτες κτηρίων οπλ. σκυροδέματος με FESPA» συνολικής διάρκειας 16 ωρών. Το σεμινάριο απευθυνόταν σε μηχανικούς, φοιτητές ή επαγγελματίες, που θέλουν να μάθουν να εκπονούν στατικές μελέτες κτηρίων οπλ. σκυροδέματος με το πρόγραμμα FESPA.

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Στάβαρης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. – ΕΑΠ

Στατικές Μελέτες κτηρίων δομικού χάλυβα με FESPA

Στο χρονικό διάστημα από 12 Δεκεμβρίου έως και 19 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό σεμινάριο: «Στατικές Μελέτες κτηρίων δομικού χάλυβα με FESPA» συνολικής διάρκειας 16 ωρών. Το σεμινάριο απευθύνεται σε μηχανικούς, φοιτητές ή επαγγελματίες, που θέλουν να μάθουν να εκπονούν στατικές μελέτες κτηρίων δομικού χάλυβα με το τεχνικό λογισμικό FESPA.

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Στάβαρης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. – ΕΑΠ.

Σεμινάριο Εφαρμογής ΚΑΝ.ΕΠΕ (Κανονισμός Επισκευών - Ενισχύσεων)

Με την υπογραφή από τον Υφυπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ του Κανονισμού Επισκευών –Ενισχύσεων (ΚΑΝΕΠΕ) ο οποίος έχει ήδη τεθεί σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ, το Michanikos-Online, όπως πάντα πρωτοπόρο στον χώρο της εκπαίδευσης μηχανικών, διοργάνωσεένα σεμινάριο το οποίο επικεντρώθηκε στην σωστή εφαρμογή του νέου Κανονισμού. Το σεμινάριο ήταν διαδικτυακό μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του Michanikos-Online.

Εισηγητές:

-Τηλέμαχος Παναγιωτάκος
(Δρ. Πολιτικός Μηχανικός - Καθηγητής Ε.Α.Π. στο τμήμα: "Σεισμική Μηχανική & Αντισεισμικές Κατασκευές" -Σημαντικό Ερευνητικό έργο με συμβολή στην δημιουργία του ΚΑΝ.ΕΠΕ)

-Χρυσόστομος Κόκκινος
(Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. - Διευθύνων Σύμβουλος της Χ.Κόκκινος Α.Τ.Ε. - Εξειδικευμένος Εργολήπτης Έργων Επισκευών-Ενισχύσεων)