Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

ΔΕΗΑΝ: Διαγωνισμός για έργα υποδομής δέκα αιολικών πάρκων σε νησιά

Share |
Ημερομηνία: 09-09-2017

 Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή σε Διαγωνισμό ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη Αναδόχου του Έργου: «Μελέτη και κατασκευή έργων υποδομής δέκα (10) αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 19,80 MW», απευθύνει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ.

Ο διαγωνισμός αφορά τις θέσεις: Μαρμάρι Εύβοιας (ισχύος 5,40 MW), Περδίκι Ικαρίας (ισχύος 0,90 MW), Άγιος Ιωάννης Καρπάθου (ισχύος 0,90 MW), Σιγρι Λέσβου (ισχύος 2,70 MW), Βίγλα Λήμνου (ισχύος 0,90 MW), Λακακια Πυθαγορείου Σάμου (ισχύος 1,80 MW), Μελανιος Χίου (ισχύος 2,70 MW), Προφήτης Ηλίας Ψαρών (ισχύος 1,80 MW), Ποταμια Χίου (ισχύος 0,90 MW) και Τηγάνι Μυκόνου (ισχύος 1,80 MW).

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός, κατά τη μελέτη της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ανέρχεται σε 5,23 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός, με αρμόδια για τη διενέργειά του τη Διεύθυνση Αιολικής και Ηλιακής Ενέργειας της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00 π.μ.

Τα Τεύχη της Διακήρυξης αναρτώνται και διατίθενται δωρεάν στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr)comments powered by Disqus

Editorial
Το michanikos-online.gr μπαίνει σε ροή πλήρους λειτουργίας

οι συντελεστές του michanikos-online .gr θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την ένθερμη υποδοχή και την αποδοχή που έχετε επιδείξει στο μικρό χρονικό διάστημα που λειτουργεί το portal μας.

(περισσότερα)

Σύντομα θα ανακοινωθεί το επόμενο event του Michanikos-online.gr