Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν 9% οι οικοδομικές άδειες τον Ιούνιο

Share |
Ημερομηνία: 12-09-2017

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία, για τον μήνα Ιούνιο 2017, της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας.

Ειδικότερα:

- Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας), κατά τον μήνα Ιούνιο 2017, στο σύνολο της χώρας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.178 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 250,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.131,9 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή αύξηση κατά 9,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 12,4% στην επιφάνεια και κατά 20,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016.

- Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, κατά τον μήνα Ιούνιο 2017 ανήλθαν σε 1.174 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 247,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.115,5 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 16,1% στην επιφάνεια και κατά 25,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016.

- Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Ιούνιο 2017, στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 4 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 16,4 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Ιούνιο 2017, ήταν 1,4%.

- Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούλιο 2016 έως τον Ιούνιο 2017, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 13.305 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.671,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 11.578,1 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2015 - Ιουνίου 2016, παρατηρήθηκε αύξηση κατά 10,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 7,3 % στην επιφάνεια και μείωση κατά 14,7% στον όγκο.

- Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουλίου 2016 - Ιουνίου 2017, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 10,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 19,9% στην επιφάνεια και κατά 17,0% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2015 - Ιουνίου 2016. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,3%.

 

- Το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας αύξηση κατά 13,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 23,7% στην επιφάνεια και κατά 21,4% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του έτους 2016. Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας αύξηση κατά 14,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 26,4% στην επιφάνεια και κατά 24,0% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016.comments powered by Disqus

Editorial
Το michanikos-online.gr μπαίνει σε ροή πλήρους λειτουργίας

οι συντελεστές του michanikos-online .gr θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την ένθερμη υποδοχή και την αποδοχή που έχετε επιδείξει στο μικρό χρονικό διάστημα που λειτουργεί το portal μας.

(περισσότερα)

Σύντομα θα ανακοινωθεί το επόμενο event του Michanikos-online.gr