Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Εξοικονόμηση ενέργειας και virtual net metering πρωταγωνιστούν στην αναπτυξιακή στροφή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων

Share |
Ημερομηνία: 11-10-2017

Πηγή: energypress.gr

Σαφή στροφή σε έναν αναπτυξιακό ρόλο πραγματοποιεί την τελευταία διετία το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εντάσσοντας στις δραστηριότητές του πληθώρα ενεργειών για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων.

Την ίδια στιγμή, στο σκέλος των υφιστάμενων χορηγήσεων προς τους δημοσίους υπαλλήλους, που αποτελούσαν την "ταυτότητα" του Ταμείου, το ΤΠ&Δ εκσυγχρονίζεται και ακολουθεί πρακτικές που δεν απέχουν από αυτές των εμπορικών τραπεζών.

"Θέλουμε έναν αναπτυξιακό ρόλο δεδομένου ότι το ΤΠ&Δ είναι ενταγμένο στην ομπρέλα της προωθούμενης Αναπτυξιακής Τράπεζας", επισημαίνει μιλώντας στη Νένα Μαλλιάρα για το Capital.gr, ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων κ. Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης (φωτό), αναφέροντας πληθώρα αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στις οποίες το Ταμείο συμμετέχει ή ετοιμάζεται να ξεκινήσει.

"Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για τη χρηματοδότηση έργων περιφερειακής ανάπτυξης τα τελευταία δύο χρόνια στο ΤΠ&Δ. Έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα που τρέχει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έργα 270 εκατ. ευρώ σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για έργα εκ των οποίων τα μισά αφορούν στον τομέα της ενέργειας και τα υπόλοιπα είναι αναπλάσεις, οδοποιίες, κτιριακές αναβαθμίσεις κ.λπ.", λέει ο κ. Βαρλαμίτης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στο πρόγραμμα οδοφωτισμού των δήμων (43 μέχρι στιγμής) που χρηματοδοτεί το ΤΠ&Δ και το οποίο στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, του κόστους λειτουργίας και των ενεργειακών δαπανών των Ο.Τ.Α. και συνακόλουθα στη μείωση των δημοτικών τελών για τους πολίτες και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. "Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που μειώνει το ενεργειακό κόστος των δήμων κατά 60% - 65% και αν εφαρμοζόταν συνολικά σε όλους τους δήμους της χώρας, εκτιμούμε ότι το συνολικό όφελος θα ανερχόταν σε τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ ετησίως", τονίζει ο Πρόεδρος του ΤΠ&Δ. Όπως προσθέτει, το ΤΠ&Δ έχει προτυποποιήσει μελέτες για τους δήμους και ειδικό λογισμικό για να υπολογίζουν την εσωτερική αξία της επένδυσής τους, έχει διαμορφώσει τις τεχνικές προδιαγραφές με τεχνικό σύμβουλο το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) και βοηθά επίσης τους δήμους στη φάση της παραλαβής και πιστοποίησης του έργου, όπως επίσης και με την παροχή χρηματοδοτικών λύσεων για την κάλυψη του κόστους. Σημαντικό στο πρόγραμμα είναι, όπως τονίζει ο κ. Βαρλαμίτης, το γεγονός ότι υπάρχει 10ετής εγγύηση του έργου από τον ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη της εγκατάστασης, με αποτέλεσμα οι δήμοι να απαλλάσσονται στη συνέχεια και από λειτουργικά κόστη.

Όπως προαναγγέλει ο κ. Βαρλαμίτης, σύντομα το ΤΠ&Δ θα βγει και με πρόγραμμα virtual net metering (εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός) προκειμένου να βοηθά τους δήμους να παράγουν το δικό τους ρεύμα και να το συμψηφίζουν με ρεύμα που θα καταναλώνουν.

Έμφαση αποδίδει ο πρόεδρος του ΤΠ&Δ και στο πρόγραμμα που τρέχει από 1ης Σεπτεμβρίου (η προκήρυξη λήγει στις 31 Οκτωβρίου του επόμενου έτους) για την επιχορήγηση μελετών ορεινών και νησιωτικών δήμων. "Πρόκειται για τους δήμους με κατ΄εξοχήν αδυναμία πόρων, έλλειψη των κατάλληλων υποδοµών σε τεχνικές υπηρεσίες και εξειδικευµένο προσωπικό με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποδώσουν "ώριμα" έργα, ικανά να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ", λέει ο κ. Βαρλαμίτης. Προς αυτή την κατεύθυνση, με τεχνικό σύμβουλο την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επιχορηγεί 82 δήμους, με έως 85.000 ευρώ συνολικά, για τη σύνταξη μελέτης και την κάλυψη του κόστους υπηρεσιών ωρίμανσης των έργων. "Με αυτό τον τρόπο θα μοχλεύσουμε έργα άνω των 100 εκατ. ευρώ", λέει ο κ. Βαρλαμίτης, επισημαίνοντας ότι μοναδική υποχρέωση των δήμων είναι να υλοποιήσουν τα έργα εντός της τρέχουσας περιόδου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Από τις πολλές ακόμη αναπτυξιακές δράσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ο κ. Βαρλαμίτης εστιάζει στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που υλοποιείται σε δήμους με πολύ υψηλή ανεργία. "Είναι οι δήμοι που λόγω της υψηλής ανεργίας υποχρεούνται να έχουν μεγαλύτερες κοινωνικές δομές, την ίδια ώρα που έχουν μειωμένα έσοδα από τέλη κ.λπ.". Σε αυτούς τους 51 δήμους, το ΤΠ&Δ συμμετέχει σε έργα μικρής εμβέλειας, στα οποία χρησιμοποιούνται μακροχρόνια άνεργοι, καλύπτοντας το κόστος των μέσων εργασίας (το εργατικό κόστος καλύπτει ο ΟΑΕΔ).

Εν τω μεταξύ, το ΤΠ&Δ συνεχίζει τον εκσυγχρονισμό των δομών του προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πελατείας του με βελτιωμένες υπηρεσίες και προϊόντα, τιμώντας τον υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης που εκδηλώνουν οι τελευταίοι (πρόκειται για το σημαντικότερο εύρημα τριών ερευνών ικανοποίησης συναλλασσομένων που εκπόνησε πέρυσι το ΤΠ&Δ σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και τα προγράμματα ανταμοιβής των συνεπών δανειοληπτών που εγκαινίασε φέτος το Ταμείο. Εξηγώντας το πώς αντιμετωπίζει τους δανειολήπτες του το ΤΠ&Δ στα χρόνια της κρίσης και της δυσπραγίας, ο κ. Βαρλαμίτης αναφέρεται στον αυτοματοποιημένο τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι δόσεις των δανειοληπτών.

"Βάσει ενός αλγόριθμου που υπολογίζει τα πραγματικά εισοδήματα του δανειολήπτη όπως δηλώνονται στην εφορία και τις υποχρεώσεις του (φόροι, ασφαλιστικές εισφορές, οικογενειακές υποχρεώσεις) και με βάση ένα προοδευτικό συντελεστή, πολύ χαμηλό στα χαμηλά εισοδήματα, προκύπτει το ποσό που μπορεί να πληρώνει για την αποπληρωμή ενός δανείου ο πελάτης. Συγκρίνουμε τη δόση που πληρώνει με το ποσό αυτό και αν η δόση είναι μεγαλύτερη, επιμηκύνουμε τη διάρκεια του δανείου για να την μειώσουμε (βεβαίως η επιμήκυνση έχει χρονικό όριο που τίθεται από την ηλικία του δανειολήπτη). Αν και πάλι δεν διαμορφώνεται η ανεκτή μηνιαία δόση, προχωρούμε και σε μείωση επιτοκίου. Σε περίπτωση που και πάλι δεν έχουμε τη δόση που μπορεί να αποπληρώνει ο πελάτης, "παγώνουμε" άτοκα για 10 χρόνια ένα μέρος του δανείου", αναφέρει ο κ. Βαρλαμίτης. Όπως λέει, από τις αιτήσεις για ρυθμίσεις δανείων που έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής, το 31% υπάγεται στην τρίτη λύση, το 50% στην επιλογή της επιμήκυνσης και το 17% στην επιλογή της μείωσης επιτοκίου.

"Υπάρχει επομένως ένα κομμάτι πελατών που δεν ρυθμίζει το δάνειό του και δεν εντάσσεται σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες. Αυτούς τους πελάτες θέλουμε να τους επιβραβεύσουμε με ένα τρόπο και έτσι αποφασίσαμε "μπόνους" με τη μορφή επιστροφής. Π.χ. για ένα μέσο στεγαστικό δάνειο 80.000 ευρώ, η ετήσια επιστροφή είναι 800 ευρώ που ο δανειολήπτης λαμβάνει σε δύο δόσεις, Μάιο και Νοέμβριο", λέει ο Πρόεδρος του ΤΠ&Δ.

Σημειώνεται ότι η επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών του ΤΠ&Δ θα αφορά σύντομα και τους δανειολήπτες των οποίων τα δάνεια έχουν μεταβιβαστεί σε fund, κατόπιν τροπολογίας που αναμένεται να περάσει εντός των ημερών από την Βουλή.

 

 comments powered by Disqus

Editorial
Το michanikos-online.gr μπαίνει σε ροή πλήρους λειτουργίας

οι συντελεστές του michanikos-online .gr θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την ένθερμη υποδοχή και την αποδοχή που έχετε επιδείξει στο μικρό χρονικό διάστημα που λειτουργεί το portal μας.

(περισσότερα)

Σύντομα θα ανακοινωθεί το επόμενο event του Michanikos-online.gr