Πηγή: ΥΠΕΝ
Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον 2

Παραμένει όπως όλα δείχνουν, και παρά τις συζητήσεις ποικίλου περιεχομένου που γίνονται στο ΥΠΕΝ, βασική προϋπόθεση για να ενταχθούν αυθαίρετα κτίσματα στο Εξοικονομώ κατ’ οίκον, να έχουν εξοφλήσει στο σύνολο του το πρόστιμο τακτοποίησης.

Παρά το γεγονός ότι απομένουν περίπου 2 μήνες για να λήξει ο νόμος 4495/17 με τον οποίο προβλέπονται ευνοϊκές διατάξεις και πολλές δόσεις για τους ιδιοκτήτες με παραβάσεις και το ενεργειακό πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, αρκετοί πολίτες φαίνεται πως επιθυμούν να επισπεύσουν τις διαδικασίες.

Όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς στο economix.gr, η συγκεκριμένη προβλέψη αφορά σίγουρα περισσότερους από 460 χιλιάδες ιδιοκτήτες, οι οποίοι και έχουν κάνει οριστική υπαγωγή.

Την συγκεκριμένη Απόφαση είχε φέρει η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, ενώ σύμφωνα με πηγές αναμένεται να διατηρήσει και η σημερινή.

«Προκειμένου να υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» για περιπτώσεις ακινήτων στα οποία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις για τις οποίες έχει γίνει υπαγωγή στο Ν.4495/2017 ή στο Ν.4178/2013, είναι απαραίτητη η εξόφληση του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου (όχι μόνο του 30%), χωρίς να είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική υποβολή όλων των δικαιολογητικών στο πληροφοριακό σύστημα υπαγωγής αυθαιρέτων. Για την αίτηση στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» υποβάλλεται η δήλωση υπαγωγής του αυθαιρέτου όπου θα αποτυπώνεται η πλήρης εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου (όχι απαραίτητα βεβαίωση περαίωσης της υπαγωγής)», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική υπουργική απόφαση.

Ποιοι όμως δεν μπορούν να κάνουν αίτηση;

Όλοι όσοι δεν έχουν αποπληρώσει το σύνολο του προστίμου των νόμων 4178 ή 4495 παρά το ότι έχουν κάνει υπαγωγές στο σύστημα αυθαιρέτων -ανεξάρτητα από το εάν έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία υποβολής πλήρους φακέλου  ή όχι – αποκλείονται από το πρόγραμμα, καθώς δεν μπορούν να περάσουν στο επόμενο στάδιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος 4495 (όπως και ο προηγούμενος 4178/2013) προβλέπει έκπτωση του προστίμου για τα αυθαίρετα αν υλοποιηθούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων που υπάγονται στις διατάξεις των συγκεκριμένων νόμων περί αυθαιρέτων.

Ωστόσο, αυτό αφορά όσους δεν ενταχθούν στο Εξοικονομώ κατ’ οίκον, καθώς εξαιρούνται από αυτήν την έκπτωση τα «κτίρια, οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν λάβει για αυτά επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτηριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους».

Σημειώνεται ότι η έκπτωση του ενιαίου ειδικού προστίμου του ν.4495, εξαιρουμένου του σχετικού παράβολου το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, μειώνεται κατά το κόστος των δαπανών ενεργειακής αναβάθμισης μέχρι:

α) 50% του προστίμου για υπερβάσεις έως 250 τ.μ. σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας και έως 500 τ.μ. σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με άλλες χρήσεις πλην κατοικίας,

β) 30% του προστίμου για υπερβάσεις άνω των ανωτέρω αναφερομένων, εφόσον οι παρεμβάσεις επιφέρουν αναβάθμιση του κτηρίου κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς.

Υπενθυμίζεται πως τα αυθαίρετα προ του 1955 δεν θεωρούνται αυθαίρετα, δεν τους επιβάλλονται πρόστιμα νομιμοποίησης και επιτρέπεται η μεταβίβασή τους. Το ίδιο ισχύει και για παλαιά αυθαίρετα που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση με τους αντίστοιχους νόμους του 1977, 1983, 1985 και 2005. Τα αυθαίρετα 1955-1975 νομιμοποιούνται με την καταβολή παραβόλου 250 ευρώ, χωρίς την πληρωμή προστίμου. Τα αυθαίρετα 1975-1982 νομιμοποιούνται με την πληρωμή παραβόλου και του 15% του προστίμου. Για τα αυθαίρετα από 1.1.1983 έως 1.1.1993 νομιμοποιούνται με την πληρωμή παραβόλου και του 60% του προστίμου, ενώ για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από 1.1.1993 έως 31.12.2003 καταβάλλεται ποσοστό 80% του ενιαίου ειδικού προστίμου. Από 1.1.2004 έως 28.7.2011 καταβάλλεται το παράβολο και το 100% του προστίμου. Για τα αυθαίρετα με παρανομίες άνω του 40%, η οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση θα γίνει με επιπλέον αγορά συντελεστή, όταν ετοιμαστεί το σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα.