Τα πλεονεκτήματα των έργων ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) έναντι των παραδοσιακών δημόσιων έργων στην Ελλάδα παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), Ορέστης Καβαλάκης.

Europa InPost

Μιλώντας στο συνέδριο της Prodexpo, το μεσημέρι της Τετάρτης, ο κ. Καβαλάκης εξήγησε πως τα έργα ΣΔΙΤ αφορούν σε συμβάσεις μακροπρόθεσμης διάρκειας, όπου διασφαλίζεται η ποιότητα των έργων, ενώ κρίνεται πολύ σημαντικό το γεγονός ότι «ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη αποκατάστασης οποιασδήποτε αστοχίας».

Με τα έργα ΣΔΙΤ, συνέχισε ο κ. Καβαλάκης, παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης πολλών χρηματοδοτικών εργαλείων ταυτόχρονα, ενώ είναι βέβαιο ότι διασφαλίζεται ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Υπάρχει χώρος για πολλά ακόμη έργα ΣΔΙΤ, δεσμεύθηκε ο κ. Καβαλάκης, τονίζοντας πως η κυβέρνηση εργάζεται προς την κατεύθυνση ενίσχυσης του θεσμού ΣΔΙΤ, ώστε να είναι σε θέση να αποτελέσει «μοχλό ανάκαμψης της οικονομίας και των επενδύσεων».

Επέκταση των έργων ΣΔΙΤ σε νέους τομείς – Προτεραιότητα η υγεία

«Υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση για επέκταση των έργων ΣΔΙΤ και σε νέους τομείς, όπως οι κλάδοι της υγείας και της τεχνολογίας. Προτεραιότητα δίνεται ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, καθώς η πανδημία του κορονοϊού ανέδειξε νέες, κρίσιμες ανάγκες», ανέφερε, στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ.

Παράλληλα εξήγησε πως το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εργάζεται για την ταχεία κεντρική αδειοδότηση, ώστε να μην παρατηρούνται καθυστερήσεις, ως προς τη διαδικασία χορήγησης αδειών.

Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί 14 συμβάσεις έργων ΣΔΙΤ

Παρουσιάζοντας ο κ. Καβαλάκης τα πεπραγμένα του τελευταίου διαστήματος, εξήγησε πως μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί συνολικά 14 συμβάσεις έργων ΣΔΙΤ.

Από το σύνολο των 14, οι τρεις συμβάσεις αφορούν σε κτηριακά έργα υποδομών (σχολικές υποδομές και υποδομές φοιτητικών εστιών), τα οποία δύνανται να παρέχουν άριστες προδιαγραφές και ποιότητα ως προς τις κατασκευές.