“Λευκός καπνός” μετά από 3 διαγωνισμούς για την επικαιροποίηση του ΚΕΝΑΚ και την κατάρτιση εθνικού σχεδίου για nZEB

“Λευκός καπνός” βγήκε επιτέλους, μετά από δύο αποτυχημένες προκηρύξεις, για την ανάδειξη του  ανάδοχου που θα αναλάβει να συνδράμει το ΥΠΕΝ σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων, αλλά και στην κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.