Λύση για την επισημοποίηση των περίπου 200 άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων που υπάρχουν στην Ελλάδα αναζητά το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Όπως αποκάλυψε ο υφυπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Νίκος Παπαθανάσης διερευνάται η δυνατότητα χρηματοδότησης από την επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ, ενώ αναζητείται και ο τρόπο για να ξεπεραστεί ο σκόπελος της Επιτροπής Ανταγωνισμού της ΕΕ.

«Στόχος μας είναι να επιταχύνουμε την μετατροπή των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων της χώρας σε οργανωμένους υποδοχείς», σημείωσε χθες Τρίτη ο κ. Παπαθανάσης μιλώντας κατά την παρουσία της έρευνα του ΙΟΒΕ για τα βιομηχανικά πάρκα. «Είναι απογοητευτικό ότι μόλις το 5% με 6% της βιομηχανικής δραστηριότητας βρίσκεται εντός οργανωμένων υποδοχέων», τόνισε.

«Εξετάζουμε το πως θα στηρίξουμε αυτή τη δραστηριότητα με κονδύλια από την προγραμματική περίοδο 2021-2027, ενώ το θετικό είναι πως η Γαλλία έχει δείξει το δρόμο για να μην εμπίπτουν αυτές οι υποθέσεις στην κοινοτική νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων», δήλωσε ακόμη ο κ. Παπαθανάσης.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων στάθηκε ιδιαίτερα στις τελευταίες αλλαγές που έφερε στο πλαίσιο των επιχειρηματικών πάρκων ο Αναπτυξιακός νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων πρόβαλε τη δυνατότητα έναρξης λειτουργίας με γνωστοποίηση, αλλά και το εισαγωγή του θεσμού του «δικαιώματος επιφανείας» που επιτρέπει σε μια επιχείρηση να λειτουργήσει σε ένα βιομηχανικό ή επιχειρηματικό πάρκο χωρίς να αγοράσει οικόπεδο.

Όπως είπε ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας θα πρέπει να ενισχυθεί η βιομηχανία στη χώρα μας, καθώς διαθέτει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία. «Για κάθε 1 εύρω τζίρο της βιομηχανίας η ελληνική οικονομία αυξάνεται κατά 3 ευρώ», σημείωσε ο κ. Βέττας. Όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει να δημιουργηθούν και άλλα βιομηχανικά πάρκα. «Το επιχειρηματικό περιβάλλον μπορεί να βελτιωθεί μέσω της δημιουργίας υποδοχέων επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ειδικά στη χώρα μας που οι αδειοδοτήσεις είναι πονεμένη ιστορία οι οργανωμένοι υποδοχείς επισπεύδουν τις διαδικασίες, κάτι το οποίο ειδικά για μικρού και μεσαίου μεγέθους είναι πολλές φορές απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξή τους», τόνισε.

Το στοίχημα των Οινοφύτων

Όπως είπε ο Αθανάσιος Ψαθάς, διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ η εταιρεία του διαχειρίζεται  τις 25 από τις 58 αδειοδοτημένες Βιομηχανικές Περιοχές, ενώ στην Επικράτεια λειτουργούν άλλες περίπου 200 άτυπες συγκεντρώσεις.

Μιλώντας για την μεγαλύτερη απ’ αυτές τις άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις της χώρας που βρίσκεται στα Οινόφυτα ο κ. Ψαθάς αναφέρθηκε στο σχέδιο δημιουργίας βιομηχανικού πάρκου στο πλαίσιο της εξυγίανσης του Ασωπού. «Προσπαθούμε να μετατρέψουμε την άτυπη συγκέντρωση σε κανονική βιομηχανική περιοχή», σημείωσε ο επικεφαλής της ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ τονίζοντας ότι πρόκειται για «ένα φιλόδοξο σχέδιο που όμως έχει ανάγκη η κοινωνία και η χώρα». Σημείωσε ακόμη πως μέσα στα επόμενα χρόνια θα έχουν οριστικοποιηθεί οι σχετικές μελέτες, ενώ σε δεύτερη φάση θα προχωρήσουν οι μελέτες για το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Το οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ

Στη μελέτη του ΙΟΒΕ χαρτογραφήθηκαν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις στις 25 ΒΙΠΕ που διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ, οι οποίες εκτιμώνται περί τις 2.300, εκ των οποίων οι περίπου 1.600 είναι ενεργές. Εκτιμήθηκε ότι στις ΒΙΠΕ εργάζονται περίπου 36 χιλ. άτομα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της απασχόλησης (37%) καταγράφεται στις ΒΙ.ΠΕ. της Κεντρικής Μακεδονίας, και ακολουθούν η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και η Κρήτη με 16,2% και 14,4%, αντίστοιχα. Το σύνολο του κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται εντός των εγκατεστημένων μονάδων στις ΒΙ.ΠΕ. εκτιμήθηκε στα €7,5 δισεκ., εκ των οποίων το 35% περίπου σε ΒΙ.ΠΕ. της Κεντρικής Μακεδονίας και το 15% στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Στη μελέτη προσδιορίστηκαν αναλυτικά τόσο οι άμεσες επιδράσεις της δραστηριότητας εντός των ΒΙ.ΠΕ. στην ελληνική οικονομία, όσο και οι επακόλουθες επιδράσεις της δραστηριότητας αυτών, που προκύπτουν λόγω τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα της δραστηριότητας στις ΒΙ.ΠΕ., σε όρους ετήσιας ακαθάριστης αξίας παραγωγής, υπολογίστηκε στα 17,5 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική επίδραση της δραστηριότητας στις ΒΙ.ΠΕ. στο ΑΕΠ της χώρας ανέρχεται σε 9,7 δισ. ευρώ.

Προτάσεις πολιτικής

Όπως αναφέρει η μελέτη του ΙΟΒΕ, σημαντικά θέματα διευθετούνται με τον νέο νόμο για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων πάρκων, αλλά και την παροχή κινήτρων για την μετεγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων σε αυτούς.

«Υπάρχουν όμως ακόμα σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης του σχετικού θεσμικού πλαισίου», αναφέρει η μελέτη σημειώνοντας ενδεικτικά, μπορούν να αναφερθούν:

  • Δυνατότητα ανακήρυξης μεμονωμένων μεγάλων βιομηχανικών συγκροτημάτων και επιχειρηματικών συγκεντρώσεων (όπως π.χ. 3PLs) ως επιχειρηματικών πάρκων
  • Επιδοτήσεις στον φορέα ανάπτυξης και διαχείρισης των ΟΥΜΕΔ για τη συντήρηση και την αναβάθμιση υποδομών, και την παροχή υπηρεσιών
  • Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων πάρκων, παράλληλα με τη δημιουργία των αναγκαίων υποστηρικτικών υποδομών και τη δημιουργία δικτύων
  • Εξυγίανση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων, με δημιουργία υποστηρικτικών υποδομών και δικτύων

Αναφορικά με τα κίνητρα εγκατάστασης ή μετεγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων σε οργανωμένες περιοχές, αυτά θα μπορούσαν να αφορούν:

  • Επιδοτήσεις επιχειρήσεων για να καλύψουν το κόστος μετεγκατάσταση σε οργανωμένους υποδοχείς
  • Φορολογικά κίνητρα χρηματοδοτικής μόχλευσης
  • Διάθεση ευέλικτων χρηματοδοτικών μηχανισμών για υλοποίηση νέων επενδύσεων σε παραγωγικές μονάδες εντός ΒΙ.ΠΕ.