Διευκρινίσεις σχετικά με τις καταρρεύσεις εγκαταλελειμμένων κτιρίων δίνει ο δήμος Αθηναίωνμετά τα περιστατικά σε Πνύκα και Γκάζιεξαπολύοντας “πυρά” κατά της κυβέρνησης και της εταιρίας “Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ”.