“Το έργο δεν έχει ξεκινήσει γιατί η γραφειοκρατία είναι πολύ μεγάλη. Όταν το έργο θα ξεκινήσει, θα έχει περάσει 1,5 χρόνος για την ολοκλήρωση των έργων και δεν θα έχει γίνει απολύτως τίποτα γιατί οι διαδικασίες είναι αυτές που ακολουθούνται σε όλες τις περιπτώσεις.