Με τον ΣΗΘΥΑ ισχύος 105,34MW διασφαλίζεται η λειτουργία της τηλεθέρμανσης σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Αμύνταιο – Στις αρχές του 2022 η έναρξη κατασκευής με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2023

Μπορεί στις 6 Μαΐου ο ΑΗΣ Καρδιάς να κατέβασε τους διακόπτες μετά 47 χρόνια λειτουργίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της απολιγνιτοποίησης, ωστόσο το ίδιο μέρος θα αποτελέσει ξανά «πηγή» παραγωγής ενέργειας. Η ΡΑΕ έδωσε ήδη το «πράσινο φως» για τη νέα μονάδα της ΔΕΗ στην περιοχή, η οποία και θα διασφαλίσει καταρχάς την ομαλή λειτουργία της τηλεθέρμανσης για την Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα και το Αμύνταιο.

TUV Hellas InPost

Όσον αφορά το τυπικό σκέλος, η ΔΕΗ υπέβαλε την 1η Ιουνίου την σχετική αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού ειδικού έργου από σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΗΘΥΑ, εγκατεστημένης ισχύος 105,34MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 105,34MW, στη θέση του ΑΗΣ Καρδιάς στην Κοζάνη και η ΡΑΕ την ενέκρινε στις 30 Ιουλίου. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδια κεφάλαια της Επιχείρησης και από τις τράπεζες ενώ η άδεια έχει διάρκεια 25 χρόνια (έως 30/7/2046).

Όπως αναφέρεται στη Βεβαίωση Παραγωγού, η μέση τιμή του ολικού βαθμού απόδοσης ntot του σταθμού παραγωγής είναι > 75%, που ισχύει για την τεχνολογία της μονάδας (παλινδρομική μηχανή εσωτερικής καύσης) σύμφωνα με την ΥΑ υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ 1/οικ.15641 (ΦΕΚ Β’ 1420/15.07.2009), συνεπώς ο σταθμός παραγωγής βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας πλήρους συμπαραγωγής.

Παράλληλα, η μέση τιμή του λόγου εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (PESR) του σταθμού παραγωγής είναι 𝑃𝐸𝑆𝑅 = 𝑃𝐸𝑆𝑅𝐶𝐻𝑃 > 10%, επομένως ο σταθμός παραγωγής αποτελεί μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

Στα σκαριά εδώ και έναν χρόνο

Επί της ουσίας, το όλο project βρίσκεται στα σκαριά εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο καθώς πέρυσι τον Ιούλιο σε σύσκεψη που είχε γίνει για το ζήτημα των τηλεθερμάνσεων στη Δ. Μακεδονία, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΥΠΕΝ, της αυτοδιοίκησης, της ΔΕΗ, του ΔΕΣΦΑ, αλλά και του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) Κωστή Μουσουρούλη είχε συμφωνηθεί ως μέρος της τεχνικής και οικονομικής λύσης η κατασκευή μιας μονάδας ΣΗΘΥΑ από τη ΔΕΗ, η οποία θα αποτελέσει την βάση για την κάλυψη των αναγκών των τηλεθερμάνσεων των πόλεων.

Παράλληλα είχε τεθεί και το ζήτημα της συνένωσης των δημοτικών επιχειρήσεων τηλεθέρμανσης των Δήμων Εορδαίας, Κοζάνης και Αμυνταίου υπό μια διαδημοτική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Τηλεθερμάνσεις Δυτικής Μακεδονίας».

Σε πρόσφατο ενημερωτικό υπόμνημα για τις σχετικές πρωτοβουλίες της ΔΕΗ που υπέβαλε στη Βουλή ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Επιχείρησης Γ. Στάσσης, αναφερόταν ότι προβλέπεται η κατασκευή μονάδας ΣΗΘΥΑ από τη ΔΕΗ εντός του οικοπέδου του ΑΗΣ Καρδιάς κοντά στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της τηλεθέρμανσης και ότι η τεχνολογική επιλογή βασίζεται στην αξιοποίηση μηχανών με φυσικό αέριο οι οποίες θα μπορούν να καταναλώνουν μελλοντικά και υδρογόνο. Επιπλέον αναφερόταν ότι διερευνάται η μετατροπή ή χρήση των υποδομών και εξετάζεται η τεχνολογία θερμικής αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ.

Έναρξη κατασκευής στις αρχές του 2022

Με βάση το χρονοδιάγραμμα, η διαδικασία κατασκευής της μονάδας ΣΗΘΥΑ έχει ήδη δρομολογηθεί και αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2022, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2023.

Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΗ έχει ήδη προκηρύξει διαγωνισμό από τις 26 Ιουλίου για τη «μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία με το κλειδί στο χέρι (EPC/turn-key project) Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) φυσικού αερίου, παραγόμενης ωφέλιμης θερμικής ισχύος ≥ 65MWth στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Καρδιάς».

Ο προϋπολογισμός έχει οριστεί στα 80 εκατ. ευρώ (99,2 εκατ. ευρώ με τον ΦΠΑ), ενώ καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και της αποσφράγισης τους είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2021.

Το έργο περιλαμβάνει εγκατάσταση σταθμού μείωσης και ρύθμισης πίεσης του φυσικού αερίου, εγκατάσταση του συστήματος ΣΗΘΥΑ παραγόμενης ωφέλιμης θερμικής ισχύος ≥ 65MWth, έξοδο για σύνδεση στο δίκτυο 33kV, καθώς και σύμβαση συντήρησης των Μ.Ε.Κ. της μονάδας για 40.800 ώρες λειτουργίας ή 8 έτη με δυνατότητα προαίρεσης για χρονική επέκταση του συμβολαίου συντήρησης για άλλες 35.700 ώρες ή 7 έτη.

Πηγή:newmoney.gr