Διευκρινίσεις για το τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι που δεν έλαβαν Ειδοποίηση Πληρωμής Ασφαλιστικών Εισφορών από το ΕΤΕΑΕΠ δίνει με ανακοίνωση του το Ενιαίο Ταμείο.