Διακινούνται διάφορα δημοσιεύματα που προσπαθούν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις από το φιάσκο με την ψευδεπίγραφη κατάρτιση των επιστημόνων. Κάποιοι αναφέρουν ότι στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ υπάρχουν συγκεκριμένοι πόροι που κατευθύνονται αποκλειστικά σε κατάρτιση, ισχυρίζονται δηλαδή ότι πρόκειται για λεφτά που μπορούσαν να δοθούν μόνον για τον συγκεκριμένο σκοπό και άρα δεν υπάρχει σκάνδαλο.

Ο παραπάνω ισχυρισμός είναι απόλυτα ψευδής: Στο πλαίσιο έγκρισης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ πάντα υπήρχαν γενικοί στόχοι πολιτικής με δέσμευση αντίστοιχων πόρων όπως για παράδειγμα ο στόχος «ενδυνάμωσης εργαζομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας» αλλά ποτέ δεν υπήρχε υποχρεωτικότητα ως προς τα μέσα επίτευξης των στόχων πχ κατάρτιση. Πολύ δε περισσότερο τα Κράτη Μέλη μέσω της διαδικασίας της αναθεώρησης μπορούσαν να μεταφέρουν πόρους από στόχο σε στόχο με κάποιους βέβαια περιορισμούς.

Αυτά βεβαίως ίσχυαν μέχρι πρόσφατα γιατί από τέλη Μαρτίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ένα έκτακτο πακέτο διευκολύνσεων χρήσης των πόρων του ΕΣΠΑ με τον τίτλο Coronavirus Response Investment Initiative (Plus) στο πλαίσιο του οποίου αφήνει ουσιαστικά ελεύθερη τη μεταφορά πόρων εντός του ΕΣΠΑ και καθιστά επιλέξιμο το επίδομα των 800 ευρώ για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε είδους «κατάρτιση». Στο site της Επιτροπής μπορεί να βρει κανείς όλη τη σχετική πληροφορία.

Παραθέτω στη συνέχεια απόσπασμα από τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε. όπου φαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ESF) (ένα από τα κύρια ταμεία του ΕΣΠΑ) καλύπτει το επίδομα των 800 ευρώ των αυτοαπασχολουμένων:

«Short-time work schemes (STW) are public programmes that allow firms experiencing economic difficulties to temporarily reduce the working hours of their employees, who in turn receive income support from the State for the hours not worked. Short-time work schemes generally do not apply to the self-employed …. However under the current extraordinary situation when national schemes are open for that, the ESF can also support specific schemes for the self-employed».

* Ο Παναγιώτης Κορκολής είναι πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ