«Το σχέδιο που κατατίθεται προς ψήφιση εγκυμονεί κινδύνους», επισημαίνουν επιχειρηματίες και φορείς της πόλης, οι οποίοι υποβάλλουν βελτιωτικές προτάσεις.