Must Read

Caramondani Hellas Head Banner Frame 1
Caramondani Hellas Head Banner Frame 2
Caramondani Hellas Head Banner Frame 3

Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ορθής χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών

Η ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε. ιδιοκτήτρια εταιρεία της παρούσας Ιστοσελίδας, έχει δημιουργήσει την ακόλουθη δήλωση σε συμμόρφωση με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την εξασφάλιση ορθής χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό κέντρο και περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού κέντρου της ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο.Ε.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα www.michanikos-online.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Η ακόλουθη δήλωση αναφέρεται σε κάθε προσωπική πληροφορία που έχει συγκεντρωθεί εντός της παρούσας Ιστοσελίδας.

Η ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της εκπαιδευτικού κέντρου, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η αίτηση επικοινωνίας που περιέχεται στην Ιστοσελίδα μας απαιτεί από τους χρήστες του δικτυακού τόπου να μας παρέχουν προσωπικές πληροφορίες, όπως όνομα και αριθμό τηλεφώνου, έτσι ώστε να επικοινωνεί μαζί τους τηλεφωνικά. Η ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε. θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για να ενημερώνει τους χρήστες της σχετικά με τις δραστηριότητές της. Το michanikos-online.gr και η ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε. σέβονται και προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών τους, έτσι ώστε προσωπικές πληροφορίες που παραχωρούνται από τους χρήστες τους να μην αποκαλύπτονται εσκεμμένα σε κανέναν τρίτο, εκτός αν ζητηθούν από τον νόμο ή από κάποια ρυθμιστική ή κυβερνητική εξουσία να προβούν σε κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση, καμία προσωπική πληροφορία δεν θα είναι διαθέσιμη σε τρίτους, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση των χρηστών. Επιπλέον, καμία προσωπική πληροφορία δεν θα πωληθεί, ενοικιαστεί ή μισθωθεί σε τρίτους.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε. δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από τη χρήση των υπηρεσιών εκπαίδευσης (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 9. «Υπαναχώρηση – Αντικατάσταση Σεμιναρίων»).

Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο ενεργοποίησης της υπηρεσίας στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό κέντρο www.michanikos-online.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των σεμιναρίων, αλλά και την ταχύτητα προβολής τους.

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό κέντρο της ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Εντός της Ιστοσελίδας έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συγκέντρωση, προετοιμασία και παροχή ποιοτικής πληροφορίας και υλικού, ωστόσο η ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε. δεν πιστοποιεί ή εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα, ή επάρκεια της πληροφορίας που περιέχεται ή συνδέεται σε αυτή την ιστοσελίδα. Στην έκταση που αυτή η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους, υπερσυνδέσμους ή διαφημιστικές ενδείξεις για εξωτερικές υπηρεσίες και πηγές, η ιστοσελίδα δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα και το περιεχόμενο αυτών των εξωτερικών υπηρεσιών και πηγών. Οποιοιδήποτε ισχυρισμοί ή ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε παρόμοια υπηρεσία και / ή πηγή, ή οποιονδήποτε σύνδεσμο σε τούτο, θα πρέπει να απευθύνονται στη συγκεκριμένη υπηρεσία ή πηγή. Η εν λόγω ιστοσελίδα, σε καμία περίπτωση, δεν αποδέχεται, υιοθετεί, ή έχει οποιαδήποτε σχέση με το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από παρόμοιες υπηρεσίες ή πηγές.

Ειδικότερα για τη χρήση των υπηρεσιών της παρούσης Ιστοσελίδας που αφορούν σε μετάδοση βίντεο, ήχου, αρχείων, και συναφείς υπηρεσίες, προϋποθέτει ότι οι χρήστες έχουν διαβάσει το ενημερωτικό υλικό για τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος Η/Υ, τηλεφωνικής γραμμής, και οτιδήποτε άλλο σχετικό με τη χρήση αυτή και εφόσον χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία αποδέχονται ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη σε περίπτωση μη καλής λειτουργίας αυτής που οφείλεται σε μη ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων της υπηρεσίας αυτής.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ανωτέρας βίας, όπως διακοπής ρεύματος, ατυχήματος, βλάβη συστήματος ή τμήματός του, βλάβη τηλεφωνικού δικτύου και όλους τους συναφείς λόγους που μπορούν βιαίως να διακόψουν την ορθή χρήση των υπηρεσιών αυτής της Ιστοσελίδας, οι χρήστες των υπηρεσιών αυτών αποδέχονται χωρίς αμφισβήτηση ότι η εταιρεία ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε. δεν ευθύνεται και δεν έχουν αξιώσεις περί αποζημιώσεως ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση πέραν της αναβολής σε μεταγενέστερο χρόνο της παρεχόμενης υπηρεσίας που θα συναποφασίσουν η ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε. και οι χρήστες ή σε επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχούν στον χρόνο της μη σωστής λειτουργίας και μόνο σε αυτόν, εάν και μόνο αν κάτι τέτοιο συναποφασιστεί και από την ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε. και από τους χρήστες.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα υλικά, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, εικονογραφήσεων, σχεδίων, εικονιδίων, φωτογραφιών, και γραπτών και άλλων υλικών που είναι μέρος αυτής της Ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε.και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε ή/και το ηλεκτρονικό της εκπαιδευτικό κέντρο www.michanikos-online.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε ή/και του www.www.michanikos-online.gr  ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.michanikos-online.gr και στο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό κέντρο της ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.michanikos-online.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό κέντρο της ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Ασφάλεια

Η ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια της ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε και του www.michanikos-online.gr   επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.

Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό κέντρο της ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-learning (ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού κέντρου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή/μέλος στην ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε είναι εμπιστευτικές και η ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

– Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

– Η ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

– Στην περίπτωση που η ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

– Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.

– Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό κέντρο της ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δείτε την Δήλωση Ιδιωτικότητάς μας.

Υπαναχώρηση – Αντικατάσταση Σεμιναρίων

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε κατά την εγγραφή σε σεμινάριο, να ακυρώσετε την εγγραφή στην περίπτωση που δεν το έχετε παρακολουθήσει, αλλά και να αντικαταστήσετε το σεμινάριο με ένα άλλο αντίστοιχης αξίας.

Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο ακύρωσης ή αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εγγραφής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις το αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη πληρωμής. Πριν από κάθε ενέργεια συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό κέντρο της ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε. Σε κάθε περίπτωση η ακύρωση ή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με το Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό κέντρο της ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε

Η εκπαίδευση δεν έχει πραγματοποιηθεί.

το αίτημα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών κ.ο.κ)

Σε περίπτωση που δεν γίνει κάποιο σχετικό αίτημα εντός 20 ημερών τότε η ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο.Ε δύναται να μην αποδεχτεί την όποια ακύρωση ή και αντικατάσταση.

Καθυστέρηση ολοκλήρωσης εγγραφής

Η εγγραφή σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

Σε περιόδους βλαβών των δικτύων, βλαβών του εξοπλισμού, ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την ολοκλήρωση της εγγραφής σας

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην εγγραφή σας, είτε σε σχέση με τις πληροφορίες που παρέχετε είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί ή/και δεν αποδέχεται οποιονδήποτε από τους όρους της προαναφερθείσας δήλωσης, θα πρέπει να απέχει από τη χρήση της Ιστοσελίδας. Εάν, παρόλα αυτά, ο χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί την εν λόγω Ιστοσελίδα, αυτό υποδηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή της προαναφερθείσας δήλωσης.

Η παρούσα δήλωση αποτελεί μέρος των Όρων της Ιστοσελίδας μας. Οποιαδήποτε διαφωνία ή ισχυρισμός σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση της παρούσας δήλωσης θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και θα επιλύεται ενώπιον των δικαστηρίων της Αθήνας.Εγγραφείτε στο Newsletter μας
Όλες οι ειδήσεις μας κάθε πρωί στο e-mail σας
Ενημερώσεις για τα σεμινάριά μας
Προσφορές μόνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες μας

Email*
First Name*
Last Name*
Ειδικότητα*

Subscribe!