Μπαράζ σεισμικών δονήσεων στη διάρκεια της νύχτας.