Όπως είναι γνωστό, ως καταληκτική προθεσμία για την ανάδειξη του νέου πλειοδότη έχει οριστεί η  31η Ιανουαρίου και μέχρι τότε οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν αξιολογήσει τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που έχουν συλλέξει και να έχουν υποβάλει δεσμευτικές προσφορές. Ωστόσο, συγκεκριμένες εκκρεμότητες απαιτούν όπως φαίνεται μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες που θα επενδύσουν τους λιγνίτες θα πρέπει να αναλάβουν συγκεκριμένα ρίσκα σε σχέση με τα κόστη δικαιωμάτων εκπομπής αερίων ρύπων που βαρύνουν τις υπό πώληση μονάδες ενώ θα πρέπει να συνεκτιμήσουν τη βαθμιαία μείωση της χρήσης άνθρακα στο πλαίσιο των επιταγών της ΕΕ για χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

ΕΕΔΜΚ

Ένα ακόμη ζήτημα προς διευθέτηση είναι και το εργασιακό κόστος το οποίο θα πρέπει να ενσωματώσουν στις προσφορές τους οι επενδυτές, κάτι το οποίο με βάση τα τωρινά δεδομένα δεν μπορεί ακόμη να υπολογιστεί καθώς δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι όροι της εθελουσίας για τους περίπου 1.200 εργαζομένους.

«Η εθελουσία είναι ένα ζήτημα το οποίο απαιτεί χρόνο για να διευθετηθεί.Το ίδιο ισχύει και για τα ΑΔΙ (Μηχανισμός Επάρκειας Ισχύος) όπου το τοπίο δεν έχει ξεκαθαρίσει από την πλευρά της Κομισιόν και έτσι οι επενδυτές δεν μπορούν να συμπεριλάβουν στις προσφορές τους πιθανά έσοδα από το μηχανισμό. Ούτε ο ενεργειακός σχεδιασμός έχει «κλειδώσει» αυτή τη στιγμή και δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο ο λιγνίτης μπορεί να συμμετάσχει στο ενεργειακό μείγμα της χώρας», επισημαίνει πηγή της ΔΕΗ.

Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά στα ΑΔΙ, η ελληνική πρόταση που προκοινοποιήθηκε προβλέπει συμμετοχή των λιγνιτών στα μόνιμα ΑΔΙ, διασφαλίζοντας ένα σημαντικό έσοδο για τους πιθανούς νέους ιδιοκτήτες της Μελίτης και της Μεγαλόπολης.

Το τελευταίο διάστημα όλα τα σχήματα που διεκδικούν τις μονάδες τις ΔΕΗ (η κοινοπραξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την Seven Energy, η τσεχική εταιρεία ΕΡΗ, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η CHN Energy – Κοπελούζου και η Μυτιληναίος) βρίσκονται σε επαφή με την διοίκηση προκειμένου να λάβουν διευκρινίσεις για τεχνικά και οικονομικά δεδομένα των προς πώληση μονάδων.

Όσον αφορά στο ζήτημα της αποτίμησης, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο για τη διασφάλιση της δίκαιης αποτίμησης της εμπορικής αξίας των εισφερομένων κλάδων, η ΔΕΗ θα ορίσει, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έναν επαρκώς εξειδικευμένο και κατάλληλα πιστοποιημένο διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή (independent valuator), ο οποίος θα προσδιορίσει ένα δίκαιο εύρος της εμπορικής αξίας εκάστου των εισφερομένων κλάδων (fair value range).

Η εκτίμηση αυτή θα παραμείνει εμπιστευτική μέχρι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, οπότε και θα παραδοθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ και στον εντολοδόχο παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Την «επόμενη ημέρα» σχεδιάζει η ΔΕΗ

Η ΔΕΗ είναι έτοιμη να υλοποιήσει το νέο επενδυτικό της σχέδιο το οποίο υπαγορεύει στροφή στις ΑΠΕ. Σε αυτή την προοπτική εντάσσεται και η απορρόφηση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες από την μητρική που δρομολογήθηκε πρόσφατα με στόχο τη δραστηριοποίηση της μέγιστης δυνατής πλειοψηφίας του δυναμικού της ΔΕΗ στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής.

Παράλληλα, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019 η επιχείρηση δρομολογεί την επιστροφή της στις αγορές και σκοπεύει να εκδώσει ομόλογο ύψους 400 έως 500 εκατ. ευρώ. Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ΔΕΗ από CCC σε CCC+ από την  Standard & Poor’s πριν από λίγες ημέρες ανοίγει το δρόμο για να επιστρέψει η επιχείρηση στις αγορές και να υλοποιήσει το επενδυτικό της πλάνο.