Η συνέλευση επισημαίνει ότι «η άμεση απόδοση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στον οικείο δήμο αποτελεί την ισχύουσα μοναδική διαδικασία έως σήμερα».

Επικεντρώνονται στο γεγονός ότι με την ΠΝΠ το επενδυτικό σχήμα «θα εξακολουθεί για απροσδιόριστο χρόνο να έχει την κυριότητα, νομή και κατοχή ολόκληρου του σχεδίου πόλης», το οποίο περιλαμβάνει τα Οικοδομικά Τετράγωνα και τους Κοινόχρηστους χώρους, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση «θα μείνει ουσιαστικά ανενεργή και αμέτοχη».

Τονίζουν ότι πρώτη φορά έχουμε πλήρη ανατροπή της έννοιας του δημοσίου συμφέροντος και σημειώνουν ότι «δεν υπάρχει καμία απολύτως δέσμευση, ότι εν τέλει θα αποδοθούν σε δημόσια χρήση και ότι θα επέλθουν οι σχετικές εμπράγματες μεταβολές» και προειδοποιούν ότι «τα παραπάνω θίγουν σημαντικές αξίες της σύγχρονης ελληνικής πολιτείας και δημιουργούν τον ορατό κίνδυνο για εφαρμογή ανάλογων πρακτικών και σε άλλες περιπτώσεις/κατηγορίες πολεοδομικών εφαρμογών».

Πρόκειται για πολεοδομικό «δώρο» προς τη Lamda Development όπου, κατά παράβαση της νομοθεσίας, οι κοινόχρηστοι χώροι στο ακίνητο του Ελληνικού θα παραμείνουν στην αρμοδιότητα του επενδυτικού σχήματος έως την ολοκλήρωση των έργων υποδομής και δεν θα περιέλθουν στη διαχείριση του φορέα που έχει συγκροτηθεί.

 

Η παρέμβαση οδηγεί στη δημιουργία ιδιωτικής πόλης 70.000 κατοίκων και στην ουσία σε χωριστή «επικράτεια» 6.200 στρεμμάτων, όπου τον πρώτο ρόλο θα έχουν οι ιδιώτες και μάλιστα χωρίς χρονικό όριο. Με βάση τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, οι δήμοι είναι οι διαχειριστές των κοινόχρηστων χώρων, ακόμα και όταν περιλαμβάνονται σε εκτάσεις που ανήκουν σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς ή έχουν ενταχθεί σε σχέδιο με τις διατάξεις περί ιδιωτικής πολεοδόμησης.

Με βάση τον νόμο 4422/2016, με τον οποίο κυρώθηκε η συμφωνία της 14ης Νοεμβρίου 2014 ανάμεσα στο ΤΑΙΠΕΔ και τη Lamda Development για την παραχώρηση του Ελληνικου, προβλέπεται ότι το επενδυτικό σχήμα θα αγοράσει το 100% των μετοχών της «Ελληνικόν Α.Ε.», της εταιρείας στην οποία το Δημόσιο θα παραχωρήσει την πλήρη κυριότητα του 30% του ακινήτου και το δικαίωμα επιφανείας (σ.σ. νομικός όρος που ισοδυναμεί με την παραχώρηση της κυριότητας για 99 χρόνια) στο υπόλοιπο 70%. Είναι μεγαλύτερη εκκρεμότητα, μαζί με την άδεια λειτουργίας καζίνου, για να ξεκινήσουν τα έργα στο Ελληνικό, τα οποία, με βάση τις τελευταίες κυβερνητικές δηλώσεις, έχει μετατεθεί για τις αρχές του 2020…

Tο ισχύον θεσμικό πλαίσιο

Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι κοινόχρηστοι χώροι που θα προκύψουν από την πολεοδομική μελέτη, περιέρχονται στον φορέα διαχείρισης που προβλέπει ο νόμος 4062/2011 για το Ελληνικό και θεσμοθετήθηκε με το 4549/2018.

Εχει κοινωφελή, μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και «εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργία της επένδυσης για την αξιοποίηση του ακινήτου, η οποία έχει χαρακτήρα έντονου δημοσίου συμφέροντος». Ο φορέας, στον οποίο η πλειοψηφία ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχει συγκροτηθεί από τις αρχές του χρόνου και έχει ήδη κάνει την πρώτη του δημόσια συνεδρίαση.

Η ΠΝΠ, που αντιστρατεύεται κάθε έννοια διαχείρισης δημόσιου χώρου, εκδόθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, μόλις τρεις ημέρες μετά την κοινή υπουργική απόφαση για την πολεοδόμηση του ακινήτου, με την οποία κανονικά θα έπρεπε να ξεκινήσει τη διαδικασία μεταβίβασης των κοινόχρηστων εκτάσεων στον φορέα διαχείρισης του μητροπολιτικού πόλου.

Για να αποκτήσει η Πράξη νομική υπόσταση, θα πρέπει να κυρωθεί με νόμο έως τις 15 Νοεμβρίου, σε αντίθετη περίπτωση παύει να ισχύει. Με την ΠΝΠ αναστέλλεται η μεταβίβαση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων του Ελληνικού και ορίζεται ότι «παραμένουν στη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία της “Ελληνικόν Α.Ε.” έως την παράδοσή τους στον φορέα διαχείρισης […], οπότε και περιέρχονται σε κοινή χρήση»!