Τον κίνδυνο να καταρρεύσουν τα λουτρά Θέρμης επισημαίνει μετά από αυτοψία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδος.