Το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση – Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και Ώρα: 12:00 π.μ. στην ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ, Ν. Εθνική Οδός Πατρών – Αθηνών, ισόγειο με τα παρακάτω θέματα:

  1. Ενημέρωση για τον Πόρο από Πρόεδρο ΠΟΜΗΤΕΔΥ
  1. Συμμετοχή των Τ.Ε. στις θέσεις ευθύνης στους Ο.Ε.Υ.
Πάτρα: Κινητοποίηση Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. Δημοσίων Υπαλλήλων