Εισφορές… πύραυλοι έρχονται για 250.000 επαγγελματίες από τον Απρίλιο, καθώς έχουν να πληρώνουν εφεξής τα μηνιαία ασφάλιστρα για την επικουρική σύνταξη και το εφάπαξ, τα χρωστούμενα του 2017 και του 2018, αλλά και την αυξημένη κατώτατη εισφορά για την κύρια σύνταξη, που θα υπολογιστεί στη βάση του νέου αυξημένου κατώτατου μισθού.