Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την αποκρατικοποίηση της Μαρίνας Ιτέας, με το ΤΑΙΠΕΔ να πατάει «γκάζι» προς όλες τις κατευθύνσεις, ώστε το φιλόδοξο σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων της κυβέρνησης να δώσει την πολυπόθητη «ανάσα» που χρειάζεται η οικονομία μετά το βαρύ πλήγμα της πανδημίας του κορονοϊού.

Το ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε στις 2 Ιουνίου στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ανεξάρτητου αποτιμητή. Βασικό έργο του ανεξάρτητου αποτιμητή θα είναι η αποτίμηση της αξίας παραχώρησης της Μαρίνας Ιτέας, μια διαδικασία που πρέπει να «ολοκληρωθεί και να είναι διαθέσιμη στο ΤΑΙΠΕΔ πριν την αποκρατικοποίηση της Μαρίνας».

Αποτίμηση & Ενισχύσεις Κτιρίων με Φ.Ο. από Ο/Σ

Το έργο του ανεξάρτητου αποτιμητή

Το Ταμείο αναζητά εξειδικευμένη εταιρεία που θα αποτιμήσει την αξία της Μαρίνας, καταθέτοντας το σχετικό Valuation Report και το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις τεχνικές και χρηματοοικονομικές αναλύσεις.

Η διάρκεια της σύμβασης του ανεξάρτητου αποτιμητή με το ΤΑΙΠΕΔ για την εκπλήρωση του έργου ορίζεται στις επτά εβδομάδες, με δυνατότητα παράτασης, αν αυτό καταστεί αναγκαίο.

Ο μέγιστος προβλεπόμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 35.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ).

Ο όμιλος Κυριακούλη μοναδικός ενδιαφερόμενος για τη Μαρίνα Ιτέας

Υπενθυμίζεται εδώ ότι στον διαγωνισμό για τα δικαιώματα χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Ιτέας, αναδείχθηκε ένας υποψήφιος, ο Όμιλος Εταιρειών Κυριακούλη.

Ο Όμιλος Εταιρειών Κυριακούλη δραστηριοποιείται στον κλάδο των σκαφών αναψυχής και του τουρισμού από το 1980.

Η Μαρίνα Ιτέας

Η Μαρίνα Ιτέας βρίσκεται στην Ιτέα Φωκίδος, στη θέση «Μαρίνα» του κόλπου της Ιτέας, εντός των ορίων του τέως Δήμου Ιτέας.

Η θαλάσσια ζώνη της καταλαμβάνει επιφάνεια της τάξεως των 26.000 τ.μ. και έχει δυνατότητες ελλιμενισμού 146 σκαφών μικρού και μεσαίου μεγέθους. Προβλέπονται επίσης εξήντα (60) θέσεις σκαφών στη χερσαία ζώνη.

Η εγκατάσταση είναι ολοκληρωμένη ως προς τα λιμενικά έργα, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι χερσαίες υποδομές. Η χερσαία επιφάνεια της Μαρίνας Ιτέας καλύπτει έκταση της τάξεως των 24.700 τ.μ. Σήμερα, η Μαρίνα Ιτέας είναι λειτουργική, και φιλοξενεί μικρό αριθμό σκαφών αναψυχής.