Εγνωσμένου κύρους καθηγητές χαρακτηρίζουν «ύποπτη» τη νέα απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού, που αναιρεί την έγκριση ανέγερσης του νέου ξενοδοχείου, νοτίως του Ιερού Βράχου